Deelplan 8 – In ontwikkeling

Voor dit plan worden nu bouwtekeningen voorbereid. Verwacht wordt dat de bouw gestart zal worden in 2021 van circa 250 woningen en een school. De woningen komen tussen de Koning Willem Alexanderlaan en de Knibbelweg. Samen met de ontwikkelaars GOM, Thunnissen en Synchroon zal nog een externe ontwikkelaar dit plan gefaseerd vullen.

De school wordt ontwikkeld door de gemeente Zuidplas en komt op de locatie van Van Wijk te staan. De kassen worden nu gesloopt zodat het terrein bouwrijp gemaakt kan worden. Met rechtstreeks betrokken omwonenden is gesproken. De gemeentelijke projectleider van de school zal hun voorstellen tegen de planontwikkeling aanhouden. Dit Integraal Kindcentrum Koningskwartier (IKC) zal naar verwachting in 2022 haar deuren openen. Het gaat hierbij om kinderen van 0 tot 13 jaar voor zowel kinderopvang, buitenschoolse opvang en school.

Ontwikkelaars Synchroon, Thunnissen en GOM gaan gefaseerd bouwen voor een brede doelgroep. Zodra details bekend zijn worden deze op de website gezet.

In dit deelplan worden niet alleen woningen gebouwd maar ook unieke losse kavels aangeboden. Hier zijn zogenaamde kavelpaspoorten voor gemaakt die opgevraagd kunnen worden via Zevenhuizen-Zuid Beheer.

Terug naar vorige pagina Terug naar overzicht

Geplaatst op 18 december 2020